Ημέρες και ώρες Λειτουργίας

Πιο δυνατή έρχεται η 2η διεθνής έκθεση “Ascen.tec”, τον Μάιο του 2020

Η 2η διε­θνής έκ­θε­ση ‘‘Ascen.tec 2020 / Τε­χνο­λο­γί­ες Ανελκυστήρων‘‘ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2020 στο Mε­σο­γεια­κό Eκ­θε­σια­κό Κέ­ντρο (Μ.Ε.C.) στην Παια­νία. • Πα­ρα­σκευή 22 Μαΐου 10.00 - 20.00 • Σάβ­βα­το 23 Μαΐου...

Συνέχεια